^Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

PSSE Leżajsk

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

PSSE Leżajsk

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Na przełomie miesiąca marca i kwietnia bieżącego roku w całej Polsce przeprowadzono badania dotyczące obciążenia uczniów ciężarem tornistrów, które polegało na ważeniu uczniów oraz ich plecaków. Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego maksymalna waga plecaka nie powinna przekraczać 10 % (niska norma) max 15 % (wysoka norma) wagi ucznia. Pracownicy pionu Higieny Dzieci i Młodzieży w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Leżajsku wytypowali do przeprowadzenia badań dwie szkoły gimnazjalne. Jedną z terenu wiejskiego, drugą z miejskiego. Ogółem przebadano 252 uczniów....

Czytaj więcej: Akcja ważenia tornistrów 

papieros

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Leżajsku przypomina o obchodzonym 31 maja Światowym Dniu bez Tytoniu, którego tematem jest: 

„Jednolite opakowania wyrobów tytoniowych – Fakty i wyzwania.” 

Światowa Organizacja Zdrowia chce przygotować państwa członkowskie do wprowadzenia nowych, jednolitych opakowań wyrobów tytoniowych. Celem byłoby ograniczenie atrakcyjności papierosów, stosowania opakowań jako formy reklamy i promocji, lansowania logo firmowych oraz zwiększenie ostrzeżeń zdrowotnych, w konsekwencji zwiększenie skuteczności profilaktyki chorób odtytoniowych....

Czytaj więcej: „Światowy Dzień bez Tytoniu" - 31 maja 2016r.

 

Od 2016r. realizowany jest program profilaktyki stomatologicznej dzieci przedszkolnych. Celem projektu jest ograniczenie występowania próchnicy zębów u dzieci, czemu ma służyć ogólnopolska kampania edukacyjna. 

Udział w projekcie jest bezpłatny, a więcej informacji o nim znajdą Państwo na stronie internetowej: www.zebymalegodziecka.pl 

 

Tematem przewodnim Światowego Dnia Zdrowia 2016 jest cukrzyca.

Informacje związane z tą tematyką można zaleźć na stronie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)  www.who.int stronach Regionalnych Biur WHO oraz WSSE w Rzeszowie.

ULOTKI edukacyjne:

Czytaj więcej: "Światowy Dzień Zdrowia" - 7 kwietnia 2016r. 

66 282728W kwestii nowych substancji psychoaktywnych jakimi są dopalacze - „mieszanki trucizn”, niepokój budzi nie tylko rosnąca skala ich rozpowszechniania, ale przede wszystkim podejrzenie, że dzieci i młodzież wierzą sloganom promującym te substancjejako środki bezpieczne. Często także osoby dorosłe nie traktują dopalaczy jako substancji o narkotycznym działaniu.  Należy jednak pamiętać, że dopalacze podobnie jak narkotyki mają działanie psychostymulujące, ich zażywanie może spowodować utratę zdrowia, a nawet życia. Lista niepożądanych objawów jakie mogą wywoływać w organizmie człowieka jest bardzo długa. Jednak do najważniejszych skutków zażycia tych substancji należą m.in.: depresja, bóle w klatce piersiowej, bóle głowy, niewydolność nerek, wątroby, zawał serca czy udar mózgu.....

Czytaj więcej: DOPALACZE

 Warunki jakie muszą spełnić organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej.

W związku ze zbliżającym się letnim wypoczynkiem dzieci i młodzieży, Państwowy Powiatowy  Inspektor Sanitarny w Leżajsku informuje o konieczności dopełnienia obowiązków przez organizatorów wypoczynku, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży. ((Dz.U. 2016r. poz.452)