^Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

PSSE Leżajsk

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

PSSE Leżajsk

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

jasne jak słońceNarodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w ramach zadania pn.: „Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych dotyczących uświadamiania ryzyka związanego z nadmiernym narażeniem na promieniowanie ultrafioletowe”, finansowanego ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, prowadzi kampanię informacyjno-edukacyjn, "Jasne jak Słońce" skierowaną do ogółu społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

Czytaj więcej: Kampania edukacyjno - informacyjna "Jasne jak słońce". 

wakacje

 

WAKACJE dla wielu z nas to czas wypoczynku i zabawy. W dużej mierze to od nas samych zależy czy spędzimy je zdrowo i bezpiecznie. Dlatego, aby tak się stało Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Leżajsku przypomina o podstawowych zasadach bezpieczeństwa jakie należy przestrzegać podczas wypoczynku letniego.

Ulotki edukacyjne:

Czytaj więcej: Bezpieczny i zdrowy wypoczynek 

Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób(ECDC) w dniu 28 maja 2019 roku opublikowało ocenę ryzyka dotyczącą sytuacji epidemiologicznej odry w krajach UE. W okresie od 1 stycznia 2016r. do 31 marca 2019r. zgłoszono 44 074 przypadki odry przez 30 państw członkowskich UE/EOG. Jest to wyjątkowo wysoka liczba w porównaniu do ostatniego zestawienia za lata 2012-2015. Co więcej tendencja występowania przypadków odry jest nadal wzrostowa. Również taka utrzymuje się w Polsce. Polska znalazła się wśród czterech krajów (wraz z Francją, Litwą i Bułgarią), gdzie odnotowano najwyższy wzrost zachorowań od początku bieżącego roku. Łącznie w 1-wszych trzech miesiącach 2019r. odnotowano w Polsce 520 przypadków odry. W analogicznym okresie 2018r. tych przypadków było 32.

Czytaj więcej: ODRA - ocena ryzyka

W związku z występującymi w ostatnim czasie gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi na terenie kraju, powodującymi konieczność podejmowania interwencji w ramach działań antykryzysowych przekazujemy kilka cennych informacji w formie ulotek, które mogą być wykorzystane przez mieszkańców podtopionych terenów.

Czytaj więcej: Informacje dla powodzian 

ś.dz.zdrowiaPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Leżajsku informuje, że tematem przewodnim tegorocznego Światowego Dnia Zdrowia jest hasło:

„Zdrowie dla wszystkich”

Stan pełnego fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu to ideał, do którego powinni dążyć wszyscy ludzie. „Zdrowie dla wszystkich” to nie tylko hasło, ale także wizja przyświecająca już od ponad siedemdziesięciu lat, działalności Światowej Organizacji Zdrowia. Doskonały, najwyższy możliwy poziom zdrowia dla całej populacji, to wyzwanie dla światowych liderów i motyw przewodni wspierania krajów w dążeniu do Uniwersalnej Opieki Zdrowotnej.

Czytaj więcej: Światowy Dzień Zdrowia - 7 kwietnia 2019r.