^Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

PSSE Leżajsk

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

PSSE Leżajsk

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

St. asystent SNZ  - mgr inż. Bogusław Federkiewicz

kontakt: (17) 242 07 54 wew. 36

Zakres obowiązków:

  • opiniowanie studiów i planów zagospodarowania przestrzennego,
  • wydawanie opinii o konieczności sporządzeniu raportu oddziaływania przedsięwzięć na środowisko,
  • uzgadnianie dokumentacji technicznej projektowanych obiektów oraz wydawanie opinii o możliwości przystąpienia do użytkowania obiektów budowlanych,
  • załatwianie spraw pracowniczych.