^Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

PSSE Leżajsk

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

PSSE Leżajsk

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

St. asystent - mgr Katarzyna Filarowska - Jurkowska

Mł. asystent - mgr inż. Anna Szamik

kontakt: (17) 242 07 54 wew. 46

 

Badania laboratoryjne jakości wody:

  • przeznaczonej do spożycia
  • z basenów kąpielowych
  • z kąpielisk opartych na wodach powierzchniowych

 W ramach badań wód wykonywane są analizy:

- mikrobiologiczne (ogólna liczba bakterii, bakterii z grupy coli, Escherichia coli,  gronkowce koagulazo- dodatnie, enterokoki, pseudomonas aeruoginosa).

- fizyko – chemiczne (barwa, mętność, odczyn pH, przewodność elektryczna właściwa, zapach, smak, jon amonowy, azotany, azotyny, mangan, żelazo, twardość, tlen rozpuszczony, biochemiczne zapotrzebowanie tlenu – BZT 5).

Badania wykonywane są przez doświadczony i kompetentny personel, zgodnie z polskimi i międzynarodowymi normami oraz własnymi procedurami badawczymi.

Kompetencje pracowników do wykonania badań i jakości świadczonych usług potwierdzone są przez systematyczne uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych badaniach biegłości.