Higiena Pracy 

+48 22 25 00 115

St. asystent mgr inż. Edyta Łukaszewska

Mł. asystent mgr Karolina Tutka

kontakt: (17) 242 07 54 wew. 38

 

Do zakresu pracy należą:

  • Kontrole stanu sanitarnego obiektów i stanowisk pracy
  • Ocena stanowisk pracy pod kątem narażenia pracowników na czynniki szkodliwe
  • Kontrole gospodarki substancjami i preparatami chemicznymi
  • Kontrole gospodarki czynnikami biobójczymi
  • Kontrole czynników rakotwórczych występujących w zakładach
  • Kontrole czynników biologicznych w zakładach
  • Kontrole magazynów środków ochrony roślin

Ponadto pracownicy oddziału uczestniczą w postępowaniu związanym z podejrzeniami wystąpienia chorób zawodowych wykonując czynności związane z prowadzeniem:

  • Oceny narażenia pracowników na zajmowanych stanowiskach
  • Dochodzenia epidemiologicznego w sprawie podejrzenia choroby zawodowej
  • Kierowaniem zainteresowanych do Poradni Chorób Zawodowych