Higiena Komunalna 

+48 22 25 00 115

St. asystent mgr Bogumiła Marcinowska

St. asystent mgr Dorota Jasińska

 kontakt: (17) 242 07 54 wew. 39.

 

Działalność Higieny Komunalnej polega na sprawowaniu nadzoru nad warunkami higieny środowiska, a zwłaszcza czystości wody, powietrza oraz utrzymania  należytego stanu higienicznego obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz środków komunikacji publicznej.

 

Do głównych zadań Higieny Komunalnej należą:

sprawowanie nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz obiektami służącymi do zaopatrzenia ludności w wodę.

sprawowanie nadzoru nad jakości wody w basenach i kąpieliskach.

kontrolowanie warunków sanitarno- technicznych w obiektach użyteczności publicznej takich jak:

 • Zakłady Opieki Zdrowotnej
 • Domy Pomocy Społecznej
 • Zakłady fryzjerskie, kosmetyczne i odnowy biologicznej,
 • Obiekty wczasowo- turystyczne
 • Hotele, noclegownie
 • Dworce i przystanki autobusowe
 • Ustępy publiczne
 • Drogowe przejścia graniczne
 • Tereny rekreacyjne
 • Obiekty sportowe
 • Obiekty kulturalne
 • Cmentarze
 • Zakłady pogrzebowe
 • Stacje paliw

opracowywanie sprawozdań, ocen, informacji, sporządzanie komunikatów i raportów.

sprawowanie nadzoru nad przewozem i ekshumacją zwłok lub szczątków ludzkich.

współpraca z innymi instytucjami i środkami masowego przekazu.