Higiena Dzieci i Młodzieży 

+48 22 25 00 115

St. asystent Justyna Flis

Mł. asystent - Izabela Kamińska

  kontakt: (17) 242 07 54 wew. 32

 

 Do zakresu działania Higieny Dzieci i Młodzieży w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w szczególności dotyczących: 

  • stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń i otoczenia obiektów  
  • higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w szkołach i w innych placówkach oświatowo - wychowawczych, szkołach  wyższych oraz w ośrodkach wypoczynku, 
  • higieny procesów nauczania
  • higieny wypoczynku i rekreacji  
  • wykonywanie prac problemowych zleconych przez GIS.