Oddział Nadzoru Sanitarnego 

+48 172420754 +48 172420112