Pracownia Higieny Pracy 

+48 22 25 00 115

          St. asystent / Kierownik Jakości Laboratorium mgr inż. Marcin Rokita

 Mł. asystent -  mgr Paweł Gielarowiec

  kontakt: (17) 242 07 54 wew. 45

Wykonywanie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych  w środowisku pracy:

  • czynniki chemiczne
  • stężenie zapylenia
  • natężenie hałasu
  • oświetlenie
  • oznaczanie wolnej krystalicznej krzemionki w pyle

 

     Link akredytacji :  www.pca.gov.pl