^Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

PSSE Leżajsk

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

PSSE Leżajsk

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

23 maja 2019r. w Muzeum Ziemi Leżajskiej na zaproszenie Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku Dyrektor jak również pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Leżajsku wzięli czynny udział w debacie społecznej pt. „Narkotyki  i dopalacze zabijają”.

Celem debaty była wymiana informacji i dyskusja na temat zagrożeń związanych z zażywaniem narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych tzw. dopalaczy.

Debatę rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Leżajsku podinsp. Zenon Wierzchowski, który przywitał wszystkich uczestników i zaproszonych gości oraz zwrócił uwagę jak ważną sprawą jest profilaktyka i współpraca instytucji w zakresie walki z narkomanią. Jako pierwsi swoje wystąpienie mieli policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku podkom. Rafał Młynarski i podkom. Jan Kucło, którzy przedstawili prezentacje dotyczące aspektów prawnych oraz działań profilaktycznych leżajskiej komendy. Został również przedstawiony film „Szkoda Ciebie na takie patoklimaty”.  

Na zaproszenie Policji Pan Grzegorz Stępnowski - Kierownik Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Leżajsku omówił zagadnienia medyczne związane z uzależnianiami.

Na zakończenie Kierownik Nadzoru Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Leżajsku - Janusz Nowak w skrócie poruszył temat zgłoszeń oraz rolę Inspekcji Sanitarnej w odniesieniu do zatruć dopalaczami jak również pracownica Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia - Angelina Podkasany przedstawiła prezentację multimedialną dotyczącą uwarunkowań zażywania nowych substancji psychoaktywnych oraz konsekwencji zdrowotnych i społecznych wynikających z uzależnień. Zostały wyświetlone spoty edukacyjne z kampanii melanż „oczekiwania vs rzeczywistość”.

W debacie wzięli również udział Starosta Leżajski – Pan Marek Śliż oraz przedstawiciele władz samorządowych, innych służb mundurowych, dyrektorzy szkół, pedagodzy, dyrektorzy i kierownicy instytucji szczebla powiatowego i gminnego.

Na koniec spotkania odbyła się żwawa dyskusja na temat działań profilaktycznych oraz pomysłów, które można by było zainicjować w szkołach na rzecz walki z dopalaczami.

Sporządziła: mgr Angelina Podkasany 

debata 1
Szczegóły
debata 2
Szczegóły
debata 3
Szczegóły
debata 4
Szczegóły
debata 5
Szczegóły
 
 
Powered by Phoca Gallery