^Powrót do góry

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

PSSE Leżajsk

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

PSSE Leżajsk

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

1 grudnia jak co roku obchodziliśmy kampanię „Światowego Dnia Walki z AIDS”. W związku z tym Państwowa Inspekcja Sanitarna podejmowała wiele inicjatyw mających na celu zwiększenie wiedzy ogółu społeczeństwa na temat wirusa HIV i choroby AIDS,  jak również promowanie wykonywania w punktach konsultacyjno – diagnostycznych testów, które są anonimowe, bezpłatne oraz połączone z poradnictwem około testowym.

Ponadto Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia we współpracy ze Starostwem Powiatowym i Komendą Powiatową Policji w Leżajsku zorganizował konkurs wiedzy dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych pod hasłem: „Żyję bez ryzyka”. Głównym celem konkursu było zwrócenie uwagi ludzi młodych na ciągle istniejący problem jakim jest rozprzestrzenianie się wirusa HIV w Polsce i na świecie, a także propagowanie w ich środowisku bezpiecznych zachowań.  

Do konkursu przystąpiło 15 uczniów, którzy mieli do rozwiązania test wielokrotnego wyboru składający się z zestawu 30 pytań. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu i całej uroczystości wręczenia nagród czuwała komisja konkursowa, w składzie: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Leżajsku – lek.med. Leszek Solarz, Starostwa Leżajski – Pan Marek Śliż oraz Pan Jan Kucło z Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku.

Jury przyznała następujące nagrody:

  • I miejsce – Sylwia Szwed z Zespołu Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku
  • II miejsce – Eliasz Urban z Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Nowej Sarzynie
  • III miejsce – Paweł Puzio z Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku

Główne nagrody i upominki dla wyróżnionych uczestników ufundował Starosta Leżajski i Zarząd Powiatu Leżajskiego.

Podsumowując wyniki, można stwierdzić, że poziom wiedzy uczniów kształtował się na wysokim poziomie. Wyrażamy przekonanie, że podejmowane przez nas działania edukacyjne znajdują odzwierciedlenie w życiu codziennym młodzieży oraz pomagają im podejmować bezpieczne i przemyślane decyzje w zakresie dbania o zdrowie własne i swoich bliskich.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Leżajsku dziękuje Staroście Leżajskiemu, nauczycielom, zaproszonym gościom za udział, zaangażowanie i pomoc w wyżej wymienionym przedsięwzięciu.

Sporządziła: mgr Angelina Podkasany

konkurs 1 grudnia_1
Szczegóły
konkurs 1 grudnia_2
Szczegóły
konkurs 1 grudnia_3
Szczegóły
konkurs 1 grudnia_4
Szczegóły
konkurs 1 grudnia_5
Szczegóły
 
 
Powered by Phoca Gallery