Aktualności  -->

+48 172420754 +48 172420112

Powiat Leżajski leży w północno-wschodniej części województwa podkarpackiego.

Pod względem geograficznym znajduje się  w obrębie Doliny Dolnego Sanu, Płaskowyżu Kolbuszowskiego, Płaskowyżu Tarnogrodzkiego i Równiny Sandomierskiej.

Zajmuje powierzchnię 583 km2, w tym powierzchnia rolna stanowi 58% ogólnej powierzchni, leśna: 28,2%  pozostała powierzchnia: 13,8%. Powiat zamieszkuje około 70 tys. ludzi. Siedzibą władz samorządowych powiatu (Starostwo Powiatowe) jest miasto Leżajsk.

 

 

 

 

Powiat obejmuje swym obszarem:

  • Miasto Leżajsk
  • Miasto i Gminę Nowa Sarzyna
  • Gminę Grodzisko Dolne
  • Gminę Kuryłówkę
  • Gminę Leżajsk 

1. Często myj ręce

Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na ręce. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.

2. Podczas powitania unikaj uścisków i podawania dłoni

W ciągu dnia dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Powstrzymaj się od uścisków, całowania i podawania dłoni na powitanie.