Aktualności  -->

+48 22 25 00 115

Zużyte rękawiczki i maseczkiPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Leżajsku zwraca szczególną uwagę na rosnący problem zanieczyszczenia przestrzeni miejskich (ulice, chodniki) w naszym kraju przez zużyte środki ochrony osobistej.

Pamiętajmy, że wykorzystane maseczki i rękawiczki pozostawione w miejscach publicznych stanowią potencjalne zagrożenie. Dlatego w celu minimalizacji ryzyka zakażenia 
i rozprzestrzeniania się koronawirusa zużyte materiały higieniczne powinno się wyrzucać do pojemników zamkniętych i worków w kolorze czarnym na odpady mieszane.

W przypadku osób przebywających w izolacji i odpadów z obiektów kwarantanny zbiorowej 
„zaleca się", aby odczekać 72 godziny od zamknięcia worka do momentu przekazania go do odbioru.

Teraz jest czas, w którym zdrowie i bezpieczeństwo publiczne są głównym priorytetem. Ale musimy również zdać sobie sprawę, że szerszy problem odpadów, który jest uwidaczniany przez pandemię, naprawdę ma znaczenie. Dbajmy o siebie i o nasze środowisko, które ma również ogromny wpływ na nasze zdrowie.

W załączeniu ulotki:

  • jak prawidłowo nakładać i zdejmować maseczki - otwórz 
  • jak prawidłowo nakładać i zdejmować rękawiczki - otwórz 
  • jak prawidłowo myć ręce - otwórz 

1. Często myj ręce

Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na ręce. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.

2. Podczas powitania unikaj uścisków i podawania dłoni

W ciągu dnia dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Powstrzymaj się od uścisków, całowania i podawania dłoni na powitanie.

Powiat Leżajski leży w północno-wschodniej części województwa podkarpackiego.

Pod względem geograficznym znajduje się  w obrębie Doliny Dolnego Sanu, Płaskowyżu Kolbuszowskiego, Płaskowyżu Tarnogrodzkiego i Równiny Sandomierskiej.

Zajmuje powierzchnię 583 km2, w tym powierzchnia rolna stanowi 58% ogólnej powierzchni, leśna: 28,2%  pozostała powierzchnia: 13,8%. Powiat zamieszkuje około 70 tys. ludzi. Siedzibą władz samorządowych powiatu (Starostwo Powiatowe) jest miasto Leżajsk.

 

 

 

 

Powiat obejmuje swym obszarem:

  • Miasto Leżajsk
  • Miasto i Gminę Nowa Sarzyna
  • Gminę Grodzisko Dolne
  • Gminę Kuryłówkę
  • Gminę Leżajsk