nowe narkotyki GIS

Podkarpacki Państowowy Inspektor Sanitarny w załączeniu przekazuje raport Głównego Inspektora Sanitarnego "Nowe Narkotyki w Polsce 2017/2018". Publikację można wykorzystać w prowadzonych działaniach prewencyjnych przeprowadzanych na Pańtwa terenie. 

Wersja elektroniczna raportu: https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2019/07/Gis_RAPORT-2018_SPIS.pdf