dobry przepis na zdrowieGłówny Inspektorat Sanitarny e współpracy z głównym Inspektoratem Pracy przystąpił do współpracy na zasadach podmiotu wspierającego w popularyzacji założeń kampanii prewencyjno – kontrolnej pt. „Dobry przepis na bezpieczeństwo, skierowanej do branży przetwórstwa mięsnego.

Celem kampanii jest ograniczenie zagrożeń wypadkowych i zdrowotnych w zakładach zajmujących się przetwórstwem mięsa poprzez zapewnienie przestrzegania przepisów prawa pracy, a w szczególności bezpieczeństwa i higieny pracy oraz umożliwienie pracodawcom dostosowania zakładów do obowiązującego prawa w drodze udziału w programie prewencji. Grupą docelową są pracodawcy, właściciele firm oraz pracownicy służb bhp zakładów zajmujących się przetwórstwem mięsa. Dodatkową grupą są również pracownicy zatrudnienie w zakładach ww. branży.

Więcej informacji o kampanii w załączniku: otwórz