Informacja dla osób objętych obowiązkową kwarantanną 

Strona główna

OSOBA PRZEBYWAJACA NA OBOWIĄZKOWEJ KWARANTANNIE, wynikającej z mocy prawa (bez wydawania decyzji Inspektora Sanitarnego) w celu usprawiedliwienia nieobecności w pracy oraz wypłaty za okres jej trwania, wynagrodzenia lub świadczenia pieniężnego z tytułu choroby, w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zakończenia składa pracodawcy lub podmiotowi zobowiązanemu do wypłaty w/w świadczenia pieniężnego PISEMNE OŚWIADCZENIE potwierdzające odbycie obowiązkowej kwarantanny.

Przepisy prawa nie wymagają, aby przebywanie na obowiązkowej kwarantannie poparte było zaświadczeniem wydawanym przez Inspekcję Sanitarną.

OŚWIADCZENIE dla PRACODAWCY POWINNO ZAWIERAĆ:

1) dane osoby, która odbyła obowiązkową kwarantannę,

a) imię i nazwisko,

b) numer PESEL, jeżeli go posiada,

c) serię i numer paszportu, jeżeli był okazywany funkcjonariuszowi Straży Granicznej w ramach kontroli,

2) dzień rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny i dzień jej zakończenia,

3) podpis osoby, która odbyła obowiązkową kwarantannę.

Można również skorzystać z gotowego wzoru oświadczenia umieszczonego na stronie ZUS

Link do oświadczenia

PRACODAWCA lub podmiot zobowiązany do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby, może wystąpić do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Leżajsku w celu weryfikacji danych zawartych w oświadczeniu. We wniosku, który składa PRACODAWCA należy zawrzeć: dane osobowe pracownika oraz okres odbywania obowiązkowej kwarantanny. Wystąpienie takie wymaga uzasadnienia.

Podstawa prawna: § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz.1356, 2020 z późn. zm.)