WAŻNY KOMUNIKAT - dotyczy osób uczestniczących w obrzędach religijnych w kościele św. Józefa w Zmysłówce 

+48 22 25 00 115