WAŻNY KOMUNIKAT - dotyczy osób uczestniczących w obrzędach religijnych w kościele św. Józefa w Zmysłówce 

+48 172420754 +48 172420112